mapapl
Polska, 35 MWp+ Niemcy, 400 MWp+ Czechy, 2 MWp Dania, 2 MWp+ Belgia, 200 MWp+ Wielka Brytania, 200 MWp+ Holandia, 100 MWp+ Portugalia, 50 MWp Węgry, 18 MWp Szwajcaria, 1 MWp Szwecja, 4 MWp

Polska, 35 MWp+

Niemcy, 400 MWp+

Czechy, 2 MWp

Dania, 2 MWp+

Belgia, 200 MWp+

Wielka Brytania, 200 MWp+

Holandia, 100 MWp+

Portugalia, 50 MWp

Węgry, 18 MWp

Szwajcaria, 1 MWp

Szwecja, 4 MWp